Marilao, Bulacan | Ulat sa Bayan
Ulat sa Bayan


Ulat sa Bayan 2015
1. Mahusay at Epektibong Pamamahala 2. Sa Marilao, madali at mainam mamuhunan 3. Pagpapaunlad sa Ekonomiya 4. Agapay sa Mamamayan 5. Pangangalaga sa Kapaligiran
Ulat sa Bayan 2013
Lets See the time of Improvement of Marilao during the time of Mayor Efipanio "Peping" Guileermo 2004-2013