Marilao, Bulacan | Ulat sa Bayan
Ulat sa Bayan


Unang 100 Araw ng Paglilingkod ni Mayor Ricardo M. Silvestre
Ang MARILENEWS ay pahayagan ng mga Marilenyo at inilathala ng Pamahalaang Bayan ng Marilao. Anumang komento, mungkahi o opinyon ay maaaring ipadala sa Public Information Office, G/FMarilao MunicipalBu...
Ulat sa Bayan 2013 - 2019
Ang MARILENEWS ay pahayagan ng mga Marilenyo at inilathala ng Pamahalaang Bayan ng Marilao. Anumang komento, mungkahi o opinyon ay maaaring ipadala sa Public Information Office, G/F Marilao Municipal ...
Ulat sa Bayan 2015
1. Mahusay at Epektibong Pamamahala 2. Sa Marilao, madali at mainam mamuhunan 3. Pagpapaunlad sa Ekonomiya 4. Agapay sa Mamamayan 5. Pangangalaga sa Kapaligiran
Ulat sa Bayan 2013
Lets See the time of Improvement of Marilao during the time of Mayor Efipanio "Peping" Guileermo 2004-2013