MarileNewsPaper
Post to feed:
 


Ulat sa Bayan 2013-2019
Ang MARILENEWS ay pahayagan ng mga Marilenyo at inilathala ng Pamahalaang Bayan ng Marilao. Anumang komento, mungkahi o opinyon ay maaaring ipadala sa Public Information Office, G/F Marilao Municipal Building.
View PDF| Download