Marilao, Bulacan | Marilao Hymn
Marilao Hymn

Marilao Hymn Lyrics

Masdan mo ang bayan ko
Marilao, mahal kong bayan
Sagana sa biyaya
Ng Poong Maykapal

Ang bawat mamamayan
Ay pag-asa ng kanyang Inang Bayan
Kahit na mapasaan man
Ay iyong ikarangal

Bayan ko ay may dangal
Ligaya kong siya`y mapaglingkuran
Sa puso`t diwa ko`y nakakintal
Ang iyong kagitingan

Ito ang bayan ko
Marilao, Marilao, Marilao
Tuwina ay may pagpapala
Bayan ng Bulacan

Ito ang bayan ko
Marilao, Marilao, Marilao
Tuwina ay may pagpapala
Bayan ng Bulacan