Marilao, Bulacan | Barangay Patubig
Patubig
Barangays | Barangay Patubig
Ang pook na ito ay unang tinawag na Sapang Alat, Sapagkat kaugnay ito ng Ilog Marilaw na sumasalubong sa dalawang uri ng tubig, ang tubig tabang na nagmumula sa Sierra Madre at tubig Alat na nagmumula sa tubig tsina.
Kung panahon ng tag-init ang mga paring nanggagaling sa asyenda ng lolomboy ay madalasa magkaayaan upang mamasyal at maligo sa pook na ito.
Sa araw araw ay nagaganap sa pook na iyon, kaya't kadalasan ang mga paring namamasyal at namamangka ay dumadaong sa pook na iyon. Ito ay lagi nilang dinadaungan sa tuwing sila ay namamasyal, sa madalas napagdaong nila sa pook na iyon ito ay nakilala bilang DAUNGANG PARI.
Taong 1919 nang ito ay humiwalay sa kandungan ng Sapang-Alat at muling bumalik makalipas ang isang taon. Taong 1930 naman ng baguhin ito at pinangalanan ng Patubig sapagkat ang pook na ito ay nasasakop ng patubigang tumutungo sa isang munting ilog patungo sa ASYENDA NG LOLOMBOY, na siyang pinagmumulan halos ng tubig na kailangan sa palay doon.


Barangay Profile
Barangay Chairman : Orestes L. Jacinto
Barangay Councilors : 1. Maria Luisa I. Silvestre
2. Cristina Novesteras
3. Pedro J. Carpio
4. Joselito C. Gomez
5. Gregorio A. Guillermo
6. Ariel D. Mendoza
7. Henry B. Azores
Barangay Treasurer : Bernardina G. De Jesus
Barangay Secretary : Rolando F. Dela Cruz
Barangay Address : Brgy. Patubig, Marilao, Bulacan