Marilao, Bulacan | Barangay Poblacion I
Poblacion I
Barangays | Barangay Poblacion I
Ang Barangay Poblacion I ay ang kabayanan o pinakasentro ng bayan ng Marilao. Nagsimula ang kasaysayan ng nayong ito sa pamamahala ng mga mestizo at ang kaagapay sa pamamahala nito ay ang mga Cortez. Ang kauna-unahan na puno ditto ay si G. Martin Villarica bilang Cabesa del Barrio. Ang Poblacion ay nahati sa 2 sa dahilang madalas na pag awayan ng mga kabinataan hinggil sa panliligaw sa mga diag sa Poblacion, at ang nagging hangganan ay ang simbahan. Taong 1957 ng mabago at nahati sa 2 ang baryo, at ito'y ginawang Poblacion I at Poblacion II.

Sa Panahon ng paghati sina Dalmacio, Leoncio Duran Sr. at Gerardo Bernardino ang naunang nanungkulan sa Poblacion I samantalang sina Maximo Pena, Alfredo Villarica at Ruperto Villanueva ang sa Poblacion II. Sa Poblacion I Pansit Marilao at ang Kamatsili ni Ka Miguel. Dito rin nakilala ang Marilao Mineral Water na ang produkto ay Sarsa Parilla, Orange na kung tawagin ay Cream Soda na nakatayo sa kilalalang lugar na kung tawagin ay Bicol Area.


Barangay Profile
Barangay Chairman : Rodrigo C. San Juan
Barangay Councilors : 1. Maria Jasmine B. Marcelo
2. Marcos H. Santiago
3. Rodrigo S. Del Carmen
4. Jonnas W. Perello
5. Nestor G. Gallardo
6. Rodelio B. Bautista Jr.
7. Alma Christina O. Manalo
Barangay Treasurer : Rex M. Babista
Barangay Secretary : Cynthia R. Bautista
Contact No. : 248-85-58
Email Address : PoblacionI@gmail.com
Barangay Address : Sandico Street, Poblacion I, Marilao, Bulacan