Marilao, Bulacan | Barangay Poblacion II
Poblacion II
Barangays | Barangay Poblacion II
Nagsimula ang kasaysayan ng nayong ito sa pamamhala ng mga mestiso at kaagapay sa pamamahala nito ang mga Cortez, ang kauna-unahang nagging puno ditto ay si G. Martin Villarica bilang Cabeza del Barrio. Sinasabing kaya nahati raw ang lugar na ito sa dalawa ( Poblacion I at Poblacion II ) ay sa dahilang madalas na pag-aaway ng mga kabinataan sa panliligaw sa mga dilag ng Poblacion at ang naging hangganan ay simbahan.

Taong 1957 ng nabago at nahati sa dalawa at ito'y ginawang Poblacion I at Poblacion II. Sa panahon na paghahati ng dalawa, sina Dalmacio, Rubio, Lencio Duran, Sr. At Gerardo Bernardino ang mga naunang nanungkulan s aPoblacion I samantalang sina Maximo Pena, Alfredo Villarica, Pedro Pena at Ruperto Villarica ang mga nanungkuylan naman sa Poblacion II.

Sa pagdami ng bilang ng migrasyon sa ating bayan, pirmihang nanirahan na dito ang ating mga kapatid na Pangasinense, Ibanag, Bikolano at waray. Sa kasalukuya'y maituturing na isang progresibong lugar ang nayon ng Poblacion, uno man o dos.


Barangay Profile
Barangay Chairman : Aaron G. Pena
Barangay Councilors : Samuel G. San Luis
Carlos A. Yabut
Gizelle E. Reyes
Christopher N. Garcia
Jocelyn P. Santiago
Marvin M. Herrera
Benedicto P. Gamba
Barangay Treasurer : Generoso R. Vinoya
Barangay Secretary : Aldrin A. Santos
Contact No. : (044) 322-2873
Email Address : angatpoblaciondos@gmail.com
Barangay Address : Sandico Corner Santiago St., Pobalcion II, Marilao, Bulacan