Public Advisory
Post to feed:
twitter  

Date posted: FEB 02, 2018
TRAFFIC ADVISORY: Tabing-Ilog bridge widening. Para po sa detalye ng mga sasakyan na maaari at hindi maaaring makadaan, magkakaron po tayo ng update soon.