Public Advisory
Post to feed:
twitter  

Date posted: FEB 01, 2018
Declared February 3, 2018 as special (Non-Working) day in the Province of Bulacan para sa paggunita sa pagpapahalaga sa kaarawan ng ating magiting na mambabatas at manunulat GAT BLAS OPLE.